Portfólio

Programátorské
práce

V tejto sekcii si môžete stiahnuť a zahrať skvelú logickú hru Mastermind (WinLogic), ktorá síce neoplýva úžasnou grafikou, ale svojou funkcionalitou a variabilitou ďaleko prekonáva konkurenčné projekty.

Nachádza sa tu aj Pexeso - kartová hra, ktorej princípom je nájsť čo najviac rovnakých (alebo tématicky podobných) kariet.

Medzi utilitami nájdete sofistikovanú selekciu buniek, ktorá v značnej miere presahuje možnosti samotnej aplikácie Excel. Ďalšia pomôcka delenie stĺpcov a riadkov patrí medzi unikátne utility umožňujúce "bezšvové" vloženie ďalších riadkov a stĺpcov do dátových zošitov aplikácie Excel.

Webové služby ponúkajú napr. grafickú tému pre aplikáciu Adminer, alebo algoritmus alternatívneho riešenia triedenia dát slovenskej
a českej abecedy
.

... a veľa ďalšieho

Grafické
práce

Pre deti (2) Relax (2) Rôzne... (2)
V ponuke sa nachádzajú unikátne krížovky, kde sa v konečnej tajničke ukrývajú výsledky dielčich krížoviek rôznych druhov.

Pre deti sú tu k dispozícii dopisné papiere s rôznymi rozprávkovými námetmi, alebo tzv. 'Tvrdky' - detské kartičky, ktoré si deti rady vymieňajú napr. v škole.

K ďalšiemu využitiu sú tu k dispozícii rôzne grafické návrhy, napr. film, diapozitívny rámček, spracované kompletne vektorovou grafikou.

... a veľa ďalšieho

Redakčné
systémy

(1) WordPress Joomla! Drupal
Redakčné systémy (publikačné systémy CMS) ponúkajú jednoduchú a efektívnu správu intranetových a internetových stránok.

V sekcii budú ponúknuté rôzne témy a pluginy pre redakčné systémy - WordPress, Joomla! a Drupal.

Archív prác

V tejto sekcii je k dispozícii univerzálny databázový editor DB_Edit, ktorý ponúka pri správe dátových súborov DBF najrozsiahlejšiu funkcionalitu, aká je len možná v OS DOS.

Aplikácia Queen je zameraná na výučbu cudzieho jazyka. Obsahuje množstvo slovíčok a modelových viet na pravidelné precvičovanie slovnej zásoby, ktorú si môže používateľ sám dopĺňať.

K dispozícii je ďalej kódová tabuľka znakov, kde sú zaznamenané kódové stránky ASCII, Latin2, Kamenik, WinLatin2 a iné...