Portfólio-Archív prác-Aplikácie-

Queen - výučba cudzieho jazyka

Produkty v sekcii
Aplikácie
Queen - výučba cudzieho jazyka
Popis

Efektívny univerzálny výukový program cudzích jazykov pre všetky vekové kategórie a rôzne stupne pokročilosti. Náročnosť výučby záleži len a len od používateľa programu.

Queen poskytuje služby na báze skúšania slovíčok, slovných spojení a modelových viet. Funguje v podstate ako Viewer.

Alfou a omegou ovládania cudzieho jazyka
je bohatá slovná zásoba.
Vlastnosti

Program Queen neeviduje ani percentuálnu úspešnosť, ani nevyžaduje presné písanie slovného výrazu. Neobsahuje žiadnu hudbu, alebo nejaké úžasné grafické prostredie. Je to jednoduchý program, ale s úžasnou flexibilitou a funkčnosťou, pracujúci v dobre známom nortonovskom prostredí.

Tento program je, čo sa týka cudzej reči, univerzálny. To znamená, že je možné naplniť dátové súbory slovíčkami akejkoľvek cudzej reči. Požívateľ si môže vytvoriť anglicko-francúzsky slovník, španielsko-taliansky, alebo akýkoľvek iný. Všetko záleži len na ňom.

 • slovíčka, modelové vety
 • pomenovanie filtrov - tzv. kapitoly
 • zvuková signalizácia
 • blokovanie výslovnosti
 • skrátený režim - výsledok sa nezobrazuje
 • indikácia opravovaného záznamu
 • manuálny alebo automatický posun ďalšieho objektu (slovíčka)
 • 5 stupňov rýchlosti automatického podávania
 • funkcia UNDO - skok na predošlý objekt (slovíčko)
 • rôzne druhy podávania
 • opakovanie objektu (slovíčka)
 • zobrazenie obtiažnosti
 • nastavenie násobiča spomalenia automatického podávania
 • parametrické nastavenie aplikácie
 • zaznamenanie aktivity používateľa do logovacieho súboru
 • rodičovská kontrola
Queen
verzia 5.1
Aplikácia Queen bola určená pre operačný systém MS DOS.
V súčasnosti je možné použiť emulátor DOS-u.
Výbornou utilitou pre majiteľov novších operačných systémov Windows 7, 8, 10 je DOSBox 0.74
Inštalácia

Program sa neinštaluje.

Tu sú k dispozícii rôzne dátové súbory pre aplikáciu Queen v anglicko-slovenskej verzii:

Postup

Program pracuje s dátovými súbormi formátu DBF, ktoré môžu byť vytvorené v databázových programoch dBase, FoxPro, Clipper, atď.

Dátové súbory sú v troch vyhotoveniach.
Prvý dátový súbor obsahuje slovné výrazy, v druhom sa nachádzajú modelové vety. Tretí súbor obsahuje pomenovanie jednotlivých filtrov.

Dátový subor DBF sa v programe Queen otvára parametricky, napr. v príkazovom riadku - queen.exe ds_slova.dbf

Ďalšie informácie sú obsiahnuté v súbore queen.txt

Referenčná príručka s klávesovými skratkami pre program Queen.

Náhľady
Základná obrazovka Zoznam prístupných filtrov - kapitol Skúšanie - slovíčka Skúšanie - modelové vety Ukončenie programu
Odkazy
Stiahnuť
Detaily produktu
Publikované

19. júl 2016
(Štart:  10. november 1996)

Verzia

5.1

Cena

zdarma

Typ produktu

výučbový program

OS

Win XP
Win 10 / 8 / 7 / Vista - v emulácii

Technológia

Pascal

Obsah

súbor EXE
súbor DBF
súbor TXT

Kľúčové slová

cudzí jazyk, výučba, skúšanie slovíčok, modelové vety

Hodnotenie

Celkové hodnotenie: 61.6 %
Vaše hodnotenie: