Mastermind (WinLogic) - logická hra pre všetky vekové kategórie
Grafická téma pre aplikáciu AdminerEvo
Pexeso (kartová hra) - zábava a liek na zlyhávanie pamäti
Sofistikovaná selekcia buniek v Exceli definovaná podľa rôznych kritérií - Exkluzívna funkcia
Univerzálna Virtuálna galéria na prezentáciu obrazového a textového materiálu
Tvrdky - detské kartičky s rozprávkovými motívmi
Delenie stĺpcov a riadkov v Exceli bez zmien v upravovanom liste - Exkluzívna funkcia
Vejár - množstvo unikátnych krížoviek a rébusov
Grafika - vektorová a rastová grafika, sadzba DTP

PORTFÓLIO PRE VÁS

Na tejto webstránke ponúkam k stiahnutiu rôzne materiály
z oblasti programovania a grafiky

Mnohokrát sa mi stávalo, že určitá aplikácia či funkcionalita bola pre mňa nedostačujúca alebo takmer žiadna, a to bolo impulzom pre tvorbu rôznych programov, utilít, pomôcok alebo grafických riešení...

V spektre portfólia sa nachádzajú aplikácie, pri ktorých boli použité rôznorodé technológie, programovacie jazyky a grafické postupy, ako napr. HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, VBA, C++, Java, vektorová a rastrová grafika, DTP, ...

Ale myslím, že nie je podstatné akou technológiou bol daný produkt spracovaný.
Podstatné je, aby vyslovene pomáhal...

Dúfam, že moje "výtvory" potešia a pomôžu širokému spektru používateľov a pevne verím, že sa daný sortiment produktov bude, aj vďaka vašej podpore ;) naďalej rozrastať.

Ďakujem.
AKTUÁLNE PRÁCE
Pexeso (kartová hra) - online
Pexeso (kartová hra) - online
Téma pre AdminerEvo
Téma pre AdminerEvo
Mastermind - WinLogic (logická hra)
Mastermind - WinLogic (logická hra)