Portfólio-Programátorské práce-Utility-

Sofistikovaná selekcia buniek v Exceli

Produkty v sekcii
Utility
Novinka
Pexeso
Vyskúšajte novinku na tomto portfóliu
skutočne neštandardné
PEXESO
Zvieratá
Animované filmy
Svetová kinematografia The Walking Dead Avatar

... a veľa ďalších ...
Sofistikovaná selekcia buniek v Exceli
Popis

Jednoduchá Excel utilita na selekciu buniek podľa rôznych kritérií. Medzi podporované kritéria patrí: text, písmo, zarovnanie, výplň, orámovanie, rozmer, ochrana buniek...

Samotná aplikácia Excel ponúka vyhľadávanie/selekciu buniek, avšak možnosti vyhľadávania sú značne obmedzené. Zadávanie kritérií vyhľadávania je zložité a výsledky selekcie často nekorešpondujú so skutkovým stavom daného listu.

Táto utilitka ponúka prehľadné a zrozumiteľné nastavenie rôznorodých kritérií a následné korektné selektovanie buniek zadaného listu.
Vlastnosti
 • podpora množstva rôznorodých kritérií
 • každé kritérium je možné ľubovoľne nastavovať
 • referenčná bunka a prehľadávaná oblasť môžu byť v rôznych zošitoch či listoch
 • možnosť zobrazenia viacerých selektovaných sekcií
Inštalácia

- bez inštalácie

Postup

Spustite súbor Selection_of_cells.xlsm a súbor/súbory, v ktorých je potrebné zadať referenčnú bunku a oblasť vyhľadávania.

V utilite je potrebné zadefinovať referenčnú bunku, podľa ktorej sa budú selektovať hľadané bunky. Referenčnú bunku je možné definovať priamo, a to zadaním zošita, listu a bunky, alebo z listu, kde sa daná referenčná bunka nachádza, a to označením zvolenej bunky a následným stlačením klávesovej skratky Ctrl+E.

Ďalej je potrebné zadefinovať oblasť vyhľadávania, a to buď priamo zadaním zošita, listu a oblasti, ohraničenej ľavou hornou a pravou dolnou bunkou, alebo z konkrétneho (aktívneho) listu, a to označením oblasti a stlačením klávesovej skratky Ctrl+R.

Po zadaní akéhokoľvek kritéria je tlačítkom Štart umožnené vyhľadávanie relevantných buniek v zadanej oblasti.

Náhľady
Aplikácia bez nastavenia referenčnej bunky a prehľadávanej oblasti v konkrétnom (aktívnom) liste Konkrétny (aktívny) list - list, v ktorom sa budú vyhľadávať bunky Označenie referenčnej bunky (napr. bunka M22) v konkrétnom (aktívnom) liste Referenčnú bunku je možné zadať v aplikácii manuálne alebo automaticky klávesovou skratkou CTRL+E Zadaná referenčná bunka, podľa ktorej sa budú vyhľadávať (selektovať) ďalšie bunky Skok na pracovný list, v ktorom sa budú vyhľadávať relevantné bunky. Môže to byť rovnaký list, v ktorom sa nachádza referenčná bunka. Označenie prehľadávanej oblasti Súvislú prehľadávanú oblasť je možné zadať v aplikácii manuálne alebo automaticky klávesovou skratkou CTRL+R Zadaná prehľadávaná oblasť, v ktorej sa budú vyhľadávať (selektovať) bunky Označenie kritérií, podľa ktorých sa budú vyhľadávať jednotlivé bunky. Napr. Text - Without text a Fill - Background Color Po stlačení tlačítka Štart bolo nájdených 54 relevantných buniek Nájdené, vyselektované (označené) bunky Hromadná modifikácia vyselektovaných buniek
Plánované vylepšenia nasledujúcej verzie
 • zadanie špecifikácie v inverzii - napr. selekcia buniek, ktoré majú inú farbu textu, ako má referenčná bunka
 • selekcia buniek s akýmkoľvek viditeľným textom
 • rozlíšenie malých a veľkých písmen
 • selekcia hodnoty s akýmkoľvek vzorcom alebo konkrétnym vzorcom
 • rôzne operácie s hodnotami (hodnota väčšia, menšia, ... ako referenčná hodnota)
 • zadanie farby a štýlu pre každú čiaru orámovania
 • selekcia buniek s definovanou poznámkou
 • selekcia buniek vo viacerých listoch súčasne
Stiahnuť
Detaily produktu
Publikované

3. január 2015

Verzia

1.1

Cena

zdarma

Typ produktu

excel utilita

Kompatibilita

MS Office 2007 a vyššie

OS

Win 11 / 10 / 8 / 7 / Vista / XP

Jazyk

anglický
slovenský

Technológia

Visual Basic for Applications (VBA)

Obsah

súbor XLSM

Kľúčové slová

excel utilita, kritéria selekcie buniek, vyhľadávanie buniek

Hodnotenie

Celkové hodnotenie: 96 %
Vaše hodnotenie: