Portfólio-Programátorské práce-Webové služby-

Triedenie dát podľa SK a CZ abecedy

Produkty v sekcii
Webové služby
Novinka
Pexeso
Vyskúšajte novinku na tomto portfóliu
skutočne neštandardné
PEXESO
Zvieratá
Animované filmy
Svetová kinematografia The Walking Dead Avatar

... a veľa ďalších ...
Triedenie dát podľa SK a CZ abecedy
Popis

Jednoduchá utilita na správne triedenie dát podľa SK a CZ abecedy.

Je frustrujúce, pokiaľ dáta, zadané a uložené v lokalizovanom jazyku, nie sú triedené správne podľa daných špecifických konvencií tej danej krajiny.
Nie všetko je možné triediť len podľa pravidiel anglickej abecedy...

S triedením dát slovenskej a českej abecedy majú problémy rôzne databázové servery a dátové aplikácie.

JavaScript na triedenie textových reťazcov
podľa slovenskej a českej abecedy
(včetne znakov dz, a ch).
Vlastnosti
  • správne triedenie dát podľa SK a CZ abecedy
  • možnosť nadefinovať rôzne špecifikácie znakových postupností
  • test rýchlosti zotriedenia 100 000 záznamov (Príklad č. 2)
  • možnosť použitia rôznych nastavení (zahrnutie špeciálnych znakov, rozlišovanie veľkých a malých písmen, definovanie kontinuálneho poľa znakov triedenia)
  • vlastné poradie postupnosti znakov
  • možnosť použitia s knižnicou jQuery
Inštalácia

- bez inštalácie

Postup

Príklad č. 1 je ukážkou jednoduchého zotriedenia rôznych písmen.

Príklad č. 2 umožňuje zotriediť (vzostupne/zostupne) zoznam filmov, zoznam znakov ASCII tabuľky, alebo 100 000 záznamov, s následným otestovaním rýchlosti triedenia.

Príklad č. 3 umožňuje zotriediť zoznam osôb v tabuľke, a to kliknutím na hlavičku konkrétnej položky. Triedenie záznamov je použité spolu s knižnicou jQuery.


V súboroch alphabets.js a sort_data.js sa nachádza javascriptový algoritmus triedenia. Tento algoritmus je možné použiť v aplikáciách, zaoberajúcich sa triedením textov v rôznych národných jazykoch.

Algoritmus je možné previesť
do rôznych programovacích jazykov
.
Náhľady
Kódová tabuľka znakov slovenskej a českej abecedy Príklad č.1 - ukážka triedenia Príklad č.2 - ukážka triedenia (vzostupne) Príklad č.2 - ukážka triedenia (zostupne) Príklad č.2 - ukážka triedenia (voľby spôsobu triedenia) Príklad č.2 - ukážka triedenia (test triedenia 100 000 záznamov) Príklad č.3 - nezotriedená tabuľka Príklad č.3 - ukážka triedenia podľa rôznych kritérií - Priezvisko (použitie knižnice jQuery) Príklad č.3 - ukážka triedenia podľa rôznych kritérií - Meno, Priezvisko (použitie knižnice jQuery) Zdrojový kód - definovanie znakových postupností (abecedy) Zdrojový kód triediaceho algoritmu Zdrojový kód použitia knižnice jQuery
Plánované vylepšenia nasledujúcej verzie
  • použitie ďalších národných špecifík rôznych krajín
Odkazy
Stiahnuť
Detaily produktu
Publikované

23. jún 2019
(Štart:  10. október 2012)

Verzia

2.0

Cena

zdarma

Typ produktu

utilita

Jazyk

anglický
slovenský
český

Technológia

Javascript

Obsah

súbor JS
súbor HTML

Kľúčové slová

triedenie podľa SK a CZ abecedy, sorting, databáza, big data

Hodnotenie

Celkové hodnotenie: 77.4 %
Vaše hodnotenie: