Portfólio-Programátorské práce-Aplikácie-

Pexeso (kartová hra) - online

Produkty v sekcii
Aplikácie
Filter
Hendikepovaní
Cudzí jazyk
English - Slovak
Špeciál, extrém
0
Pexeso (kartová hra) - online
Popis

Pexeso je kartová hra, ktorej princípom je nájsť čo najviac rovnakých (alebo tématicky podobných) kariet.

Toto nie je obyčajné Pexeso ;)

Na tejto stránke sa nachádza množstvo rôznorodých hier pexesa pre všetky vekové kategórie.

Okrem klasickej hry (s hľadaním rovnakých dvojíc kariet) sú tu k dispozícii hry rôznej obtiažnosti, kde je potrebné nájsť napr. rovnaké (alebo rozdielne) trojice, štvorice či pätice kariet...

Určite si tu nájdu svoje pexeso malé deti, tínedžeri, dospelí či seniori...

V ponuke sa nachádza aj sekcia pre hendikepovaných, v ktorej jednotlivé hry zohľadňujú rôzne zdravotné obmedzenia.
Či už sa jedná o problémy so zrakom (slabozrakí, nevidomí) alebo problémy s príznakmi oslabenia rozumových schopností seniorov v pokročilom veku (starecká demencia, Alzheimerova choroba, Pickova choroba, ...).

Zatiaľ jediným prirodzeným liekom
na strácanie pamäti je jej

permanentné precvičovanie!

Vyberte si akúkoľvek aktivitu, ktorá namáha mozog...

 • čítajte knihy
 • hrajte šach (alebo dámu)
 • lúštite krížovky
 • hrajte kartové a spoločenské hry
 • učte sa cudzí jazyk

alebo

 • si zahrajte PEXESO :)
Vlastnosti

Z ponuky je možné vybrať obrázkové, textové, zvukové alebo kombinované (obrázok - text - zvuk) pexeso.

Jednotlivé pexesá sú zatriedené do rôznych kategórií:

 • veková kategória   (najmenšie deti, deti, dospelí, seniori)
 • spracovanie   (obrázkové, textové, zvukové, kombinované)
 • identita kariet   (rovnaké páry kariet, rozdielne páry kariet)
 • definícia kariet   (dvojice, trojice, štvorice, pätice)
 • obtiažnosť   (malá, stredná, veľká, extrémna)
 • pre hendikepovaných   (slabozrakí, nevidomí, starecká demencia, Alzheimerova choroba, ...)
 • výučba cudzieho jazyka
 • špeciálne :)


 • hra pre viacerých hráčov   (1 - 5)

Je potrebné si uvedomiť, že pri "rôznych" pároch je potrebné nájsť tématicky podobné (avšak rozdielne) karty (či už obrázkové alebo textové) - napr. rozdielne dvojice kariet z jednej rozprávky.

Dôležité je pravidelné zaťažovanie mozgu!

Po spustení hry sa pod oblasťou kariet objaví informácia o počte "rovnakých" alebo "rozdielnych" hľadaných dvojíc (trojíc, štvoríc, pätíc).

V hre je možné zvýšiť alebo znížiť počet kariet (v závislosti od rozlíšenia obrazovky).

Hra umožňuje niekoľkokrát odkryť a zakryť všetky prístupné karty [ klávesová skratka - F9 ].

Pri odkrytých kartách je k dispozícii Pomocný režim [ klávesová skratka - H ], ktorý umožní zvýrazniť prepojené karty (dvojice, trojice, štvorice, pätice) :

 • ? 0  -  vypnutý režim
  [ klávesová skratka - 0 ]
 • ? 1  -  automatický režim (kurzor myši nad kartou)
 • ? 2  -  manuálny režim (kliknutie na kartu)

Pri rozdielnych pároch je k dispozícii Výučbový režim [ klávesová skratka - L ]:

 • = 1  -  výučbový režim (odkrytá 1. séria rozdielnych kariet)
  [ klávesová skratka - 1 ]
 • = 2  -  výučbový režim (odkrytá 2. séria rozdielnych kariet)
  [ klávesová skratka - 2 ]
 • = 3  -  výučbový režim (odkrytá 3. séria rozdielnych kariet)
  [ klávesová skratka - 3 ]
 • = 4  -  výučbový režim (odkrytá 4. séria rozdielnych kariet)
  [ klávesová skratka - 4 ]
 • = 5  -  výučbový režim (odkrytá 5. séria rozdielnych kariet)
  [ klávesová skratka - 5 ]

Rýchlosť obratu kariet je možné nastaviť podľa potreby:

Pri hre s rozdielnymi kartami (R) je možné meniť typ hry na hru s rovnakými (identickými) kartami 1. série (I-1), 2. série (I-2), ...
TIP:
Toto nastavovanie je prehľadnejšie pri odkrytých kartách.

Pri niektorých hrách je možné nastaviť veľkosť kariet
(pri textovom pexese - min. výška 80 pixelov - max. výška 360 pixelov).

Pri textovom pexese je možné meniť veľkosť textu
(min. 14 pixelov - max. 42 pixelov).

TIP:
Pri textovom alebo kombinovanom pexese je možné odkryť (obrátiť) karty a následne nastavovať veľkosť písma podľa potreby.

Režim klávesnice:

 • A-1  -  prechod oblasti kariet kontinuálne po riadkoch (stĺpcoch)
 • A-2  -  prechod oblasti kariet kontinuálne po riadkoch (stĺpcoch)
  (skok len na relevantné karty)
 • B-1  -  prechod oblasti kariet v tom istom riadku (stĺpci)
 • C-1  -  prechod oblasti kariet nepovolený

Pri odkytých kartách je možné použiť Pomocný režim, ktorý automaticky alebo manuálne (kliknutím na kartu) zviditeľní párové karty.

Pri rozdielnych kartách je k dispozícii Výučbový režim. V tomto režime je možné zakryť určitú časť kariet a danú funkcionalitu využiť napr. pri výučbe cudzieho jazyka.

Pexeso pre nevidomých


Pexeso pre nevidomých má v sebe zadefinované používateľské rozhranie, spájajúce klávesnicu a myš so zvukovou signalizáciou...

Po spustení hry a kliknutí myši na plochu hry sa pri následnom posúvaní myši ozve zvuková signalizácia.
Táto signalizácia rieši rôzne polohy ukazovateľa myši, ako napr. nad hráčskou zónou a mimo nej, nad kartou, mimo karty, zlý ťah, dobrý ťah, a pod.

Zvuková signalizácia je preddefinovaná v 6 verziách, ktoré je možné prepínať klávesovou skratkou CTRL+F5.
Klávesové skratky
Činnosť Klávesová
skratka
Základný režim
Nová hra F2
Maximálna hra
(prístupné len pre desktop PC)
M
Priame zadanie počtu hráčov R
Priame zadanie počtu párov kariet P
Počet párov kariet plus Ctrl + Alt + vpravo (šipka)
minus Ctrl + Alt + vľavo (šipka)
Odkryť karty / Zakryť karty F9
Rýchlosť obratu kariet plus Ctrl + Alt + Shift + hore (šipka)
minus Ctrl + Alt + Shift + dole (šipka)
Typ hry - prepínanie jednotlivých sérií
(prístupné len pri rozdielnych pároch)
T
Priame zadanie veľkosti kariet Z
Veľkosť kariet plus Ctrl + Alt + hore (šipka)
minus Ctrl + Alt + dole (šipka)
Veľkosť textu plus Alt + hore (šipka)
minus Alt + dole (šipka)
Pomocný režim   - prepínač - H
0
Výučbový režim
(prístupné len pri rozdielnych pároch)
L
1   2   3   4   5
Režim klávesnice   - prepínač -
Mód:   A1-A2, B1, C1
(prístupné len pre desktop PC)
K
Uzamknutie obrazovky   - prepínač -
(prístupné len pre desktop PC)
B
Jazyková mutácia   - prepínač - English G E
Slovensky S
Grafický dizajn   - prepínač - Ctrl + Alt + C
Čas   - prepínač - Alt + T
Info o spustenej hre I
Celoobrazovkový režim F11
Režim klávesnice       (len pre desktop PC)
Posun po oblasti hore, dole, vpravo, vľavo (šipka)
Ctrl +
hore, dole, vpravo, vľavo (šipka)
Skok na 1. (poslednú) pozíciu
v stĺpci (riadku)
Shift +      Ctrl + Shift +
hore, dole, vpravo, vľavo (šipka)
Skok na 1. pozíciu Home
Shift + Home
Ctrl + Shift + Home
Ctrl + medzerník
Skok na poslednú pozíciu End
Shift + End
Ctrl + Shift + End
Skok na (približne) stredovú pozíciu C
Označenie pozície Insert
Odznačenie pozície Delete      Esc
Odkrytie karty Enter      medzerník
Režim pre nevidomých       (len pre desktop PC)
Režim pre nevidomých   - prepínač -
(prepínač medzi klávesnicou a myškou)
Ctrl + Alt + F8
Odkryť karty / Zakryť karty Ctrl + Alt + F9
Režim myšky   - prepínač -
Mód: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Alt + F5
Režim klávesnice   - prepínač -
Mód: C1, A1-A2, B1
Alt + F8
Pomocný režim   - prepínač -
(prístupné len pri odkrytých kartách)
Alt + F9

K stiahnutiu - Klávesové skratky (pdf format).

Náhľady

Virtuálna galéria

Klasické pexeso (predná strana kariet) Klasické pexeso (zadná strana kariet) Kompletné zobrazenie údajov na obrazovke (informačná oblasť, hracie pole, menu) Klávesové skratky Doplnkové informácie Filter (rôzne kategórie a typy hier) Pexeso - Svetová kinematografia (možnosť voľby veľkosti kariet) Pexeso - Česko-slovenská kinematografia (možnosť voľby veľkosti kariet) Kombinované pexeso (obrázok + text) (možnosť voľby veľkosti kariet a veľkosti textu) Pexeso v kategórii seniori a slabozrakí (veľké obrázky) Pexeso pre nevidomých - piktogram v informačnej oblasti (veľké obrázky s väčšími medzerami a zvukovou signalizáciou) Pexeso (maximálne nastavenie) Pexeso pre deti (kreslené zvieratká) Výučbové pexeso - matematické výrazy (rôzne obtiažnosti) Pexeso - farebnosť jednoduchých geometrických útvarov Zvukové pexeso Pexeso s hľadaním 3 rovnakých symbolov Pexeso s rôznymi veľkosťami kariet - karty 140 x 140 px Pexeso s rôznymi veľkosťami kariet - karty 110 x 110 px Pexeso s rôznymi veľkosťami kariet - karty 80 x 80 px Hľadanie rozdielnych farebných dvojíc Hľadanie rozdielnych štvoríc rovnakého animovaného filmu Matematické pexeso - čísla (verzia pre nevidomých) Pexeso - abeceda (maximálne prevedenie) Výučbové pexeso - matematické výrazy (vysoká obtiažnosť) Kategória - špeciálne pexeso (skrytá zadná strana kariet) Extrém - hľadanie rozdielnych štvoríc Pexeso - maximálne prevedenie (zadná strana kariet) Pexeso - maximálne prevedenie (predná strana kariet) Textové pexeso - rôzne predmety (maximálne prevedenie)
Video
Pexeso - Intro (video, 1:40 min)
Pexeso (video, 18:00 min)
Postup

Táto verzia pexesa je typu - online.

Je priamo spustiteľná z internetového prehliadača.
Podporované sú novšie verzie takmer všetkych dostupných prehliadačov: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera a s určitými obmedzeniami aj Internet Explorer...


Mobilné zariadenia

Toto Pexeso je primárne určené pre platformu "desktop" (TV, PC, notebook, laptop), a v tomto prípade je k dispozícii aj hra viacerých hráčov, či hra v Maximálnom móde.

Pexeso je ale možné zahrať aj na mobilných zariadeniach, bez ohľadu na operačný systém iOS/Android (iPhone, iPad, Android mobilné zariadenia, tablety) - s adekvátnym zväčšovaním/zmenšovaním plochy kariet podľa potreby.

Pexeso je webová aplikácia (tzn. bezstavová) - "nežerie" batériu :), preto je nutné na mobilných zariadeniach pri otočení displeja - hru reštartovať (refresh).


Z ponuky je možné spustiť aj náhodnú hru    :)

AKO SI ZLEPŠIŤ PAMÄŤ?

Alternatíva č.1:

Postačí kliknúť na link (štart) konkrétnej hry...

Alternatíva č.2:

Jednotlivé hry pexesa je možné spustiť aj prostredníctvom indexu (čísla) hry, pomocou subdomény pexeso alebo pxs zadaním adresy do adresného riadka internetového prehliadača:
napr. pexeso.rmsoft.sk/137   alebo   pxs.rmsoft.sk/137
(číslo indexu je v rozmedzí 1 - 1511,
okrem hodnôt 894 - 907, 1451 - 1507)
alebo
pomocou výpisu indexov hier:
pexeso.rmsoft.sk/index

Príjemnú zábavu!
Hry
Plánované vylepšenia nasledujúcej verzie
 • rôzne farebné mutácie
 • hra na časový limit
 • bodovanie hry
 • ďalšie druhy pexesa
Odkazy
Detaily produktu
Publikované

19. august 2020
(Štart:  22. december 2018)

Verzia

1.6.2.5

Cena

zdarma

Typ produktu

kartová hra (online)

OS

bez obmedzenia

Jazyk

anglický
slovenský

Technológia

JavaScript

Obsah

súbor HTML
súbor JS
súbor CSS

Kľúčové slová

pexeso, online kartová hra, memory game, concentration, match match, match up, memory, pelmanism, shinkei-suijaku, pairs, match pairs game, matching game, pamäť, zlá pamäť, zlyhávanie pamäti, pamäťový tréning, Alzheimer

Hodnotenie

Celkové hodnotenie: 97.9 %
Vaše hodnotenie:

Filter
null štandard max
Veková kategória
Spracovanie
kombinované
Identita kariet
Definícia kariet
Obtiažnosť
0
⇒  EN   PEXESO ×
Zvieratá
Symboly
Animované filmy
(nové 2)
Svetová kinematografia
(herci + herečky)
Karty - Joker
Matematika - čísla
(dvojciferné [10-99])
Zvukové znelky 1
Česko-slovenská kinematografia
(+ mená)
Animované filmy
(rozdielne karty)
Matematické výrazy
Základné geometrické útvary
(kruh jednofarebný)
Zvieratá
(obrázok - text - zvuk)