Portfólio-Programátorské práce-Aplikácie-

Pexeso (kartová hra) - online

Produkty v sekcii
Aplikácie
Filter
Hendikepovaní
Cudzí jazyk
English - Slovak
Špeciál, extrém
0
Pexeso (kartová hra) - online
Popis

Pexeso je kartová hra, ktorej princípom je nájsť čo najviac rovnakých (alebo tématicky podobných) kariet.

Toto ale nie je obyčajné Pexeso ;)

Na tejto stránke sa nachádza množstvo rôznorodých hier pexesa pre všetky vekové kategórie.

Okrem klasickej hry (s hľadaním rovnakých dvojíc kariet) sú tu k dispozícii hry rôznej obtiažnosti, kde je potrebné nájsť napr. rovnaké (alebo rozdielne) trojice, štvorice či pätice kariet...

Určite si tu nájdu svoje pexeso malé deti, tínedžeri, dospelí či seniori...

V ponuke sa nachádza aj sekcia pre hendikepovaných, v ktorej jednotlivé hry zohľadňujú rôzne zdravotné obmedzenia.
Či už sa jedná o problémy so zrakom (slabozrakí, nevidiaci) alebo problémy s príznakmi oslabenia rozumových schopností seniorov v pokročilom veku (starecká demencia, Alzheimerova choroba, Pickova choroba, ...).

Zatiaľ jediným prirodzeným liekom
na strácanie pamäti je jej

permanentné precvičovanie!

Vyberte si akúkoľvek aktivitu, ktorá namáha mozog...

 • čítajte knihy
 • hrajte šach (alebo dámu)
 • lúštite krížovky
 • hrajte kartové a spoločenské hry
 • učte sa cudzí jazyk

alebo

 • si zahrajte PEXESO :)
Vlastnosti

Z ponuky je možné vybrať obrázkové, textové, zvukové alebo kombinované (obrázok - text - zvuk) pexeso.

Jednotlivé pexesá sú zatriedené do rôznych kategórií:

 • veková kategória   (najmenšie deti, deti, dospelí, seniori)
 • spracovanie   (obrázkové, textové, zvukové, kombinované)
 • identita kariet   (rovnaké páry kariet, rozdielne páry kariet)
 • definícia kariet   (dvojice, trojice, štvorice, pätice)
 • obtiažnosť   (malá, stredná, veľká, extrémna)
 • pre hendikepovaných   (slabozrakí, nevidiaci, starecká demencia, Alzheimerova choroba, ...)
 • výučba cudzieho jazyka
 • špeciálne :)


 • hra viacerých hráčov   (1 - 5 hráčov)
  [ klávesová skratka - R ]

 • hra proti počítaču   (3 stupne umelej inteligencie)
  [ klávesová skratka - S ]

Umelá inteligencia


Toto Pexeso umožňuje hru človeka proti počítaču.

K dispozícii sú 3 stupne umelej inteligencie
 • nízky
 • stredný
 • vysoký

K dispozícii je tiež zadefinovanie rýchlosti odkrývania kariet pre hráča typu 'počítač'.
0.1 s 0.5 s 1 s 1.5 s

Zaujímavá je hra samotného počítača...
alebo... hra 5 počítačov proti sebe...

Hra človeka s počítačom má určité limity...
Napríklad, pri zadefinovaní vysokého stupňa inteligencie, nemá človek, v klasickej hre s väčším počtom kariet, žiadnu šancu...


 • hra STOP   - hra so STOP kartami
  [ klávesová skratka - Ctrl + Alt + S ]
  Hra jedného hráča
  - po odkrytí STOP karty je hráč penalizovaný navýšením počtu ťahov
  Hra viacerých hráčov
  - po odkrytí STOP karty je hráč penalizovaný vynechaním nasledujúceho kola
  - hráč so STOP-kou potvrdí svoje vynechané kolo kliknutím na ikonku STOP, alebo stlačením klávesovej skratky
  [ Ctrl + Alt + T ].

 • hra GRAVITÁCIA   - hra s padajúcimi kartami
  [ klávesová skratka - Ctrl + Alt + G ]
  - tento mód umožní kartám padať nadol

Je potrebné si uvedomiť, že pri "rôznych" pároch je potrebné nájsť tématicky podobné (avšak rozdielne) karty (či už obrázkové alebo textové) - napr. rozdielne dvojice kariet z jednej rozprávky.

Dôležité je pravidelné zaťažovanie mozgu!

Po spustení hry sa pod oblasťou kariet objaví informácia o počte "rovnakých" alebo "rozdielnych" hľadaných dvojíc (trojíc, štvoríc, pätíc).

V hre je možné zvýšiť alebo znížiť počet kariet (v závislosti od rozlíšenia obrazovky).

Hra umožňuje niekoľkokrát odkryť a zakryť všetky prístupné karty naraz [ klávesová skratka - F9 alebo Ctrl + F9 ].

Pri odkrytých kartách je k dispozícii Pomocný režim [ klávesová skratka - H ], ktorý umožní zvýrazniť prepojené karty (dvojice, trojice, štvorice, pätice):

 • ? 0  -  vypnutý režim
  [ klávesová skratka - 0 ]
 • ? 1  -  automatický režim (kurzor myši nad kartou)
 • ? 2  -  manuálny režim (kliknutie na kartu)

Pri rozdielnych pároch je k dispozícii Výučbový režim [ klávesová skratka - L ]:

 • = 1  -  výučbový režim (odkrytá 1. séria rozdielnych kariet)
  [ klávesová skratka - 1 ]
 • = 2  -  výučbový režim (odkrytá 2. séria rozdielnych kariet)
  [ klávesová skratka - 2 ]
 • = 3  -  výučbový režim (odkrytá 3. séria rozdielnych kariet)
  [ klávesová skratka - 3 ]
 • = 4  -  výučbový režim (odkrytá 4. séria rozdielnych kariet)
  [ klávesová skratka - 4 ]
 • = 5  -  výučbový režim (odkrytá 5. séria rozdielnych kariet)
  [ klávesová skratka - 5 ]

Rýchlosť obratu kariet je možné nastaviť podľa potreby:

Pri hre s rozdielnymi kartami (R) je možné meniť typ hry na hru s rovnakými (identickými) kartami 1. série (I-1), 2. série (I-2), ...
TIP:
Toto nastavovanie je prehľadnejšie pri odkrytých kartách [ klávesová skratka - F9 alebo Ctrl + F9 ].

Pri niektorých hrách je možné nastaviť veľkosť kariet
(pri textovom pexese - min. výška 80 pixelov - max. výška 360 pixelov).

Pri textovom pexese je možné meniť veľkosť textu
(min. 14 pixelov - max. 42 pixelov).

TIP:
Pri textovom alebo kombinovanom pexese je možné odkryť (obrátiť) všetky karty naraz [ klávesová skratka - F9 alebo Ctrl + F9 ] a následne nastavovať veľkosť písma podľa potreby.

Režim klávesnice:

 • A-1  -  prechod oblasti kariet kontinuálne po riadkoch (stĺpcoch)
 • A-2  -  prechod oblasti kariet kontinuálne po riadkoch (stĺpcoch)
  (skok len na relevantné karty)
 • B-1  -  prechod oblasti kariet v tom istom riadku (stĺpci)
 • C-1  -  prechod oblasti kariet nepovolený

Pri odkytých kartách je možné použiť Pomocný režim, ktorý automaticky alebo manuálne (kliknutím na kartu) zviditeľní párové karty.

Pri rozdielnych kartách je k dispozícii Výučbový režim. V tomto režime je možné zakryť určitú časť kariet a danú funkcionalitu využiť napr. pri výučbe matematiky alebo cudzieho jazyka.

Pexeso pre nevidiacich


Pexeso pre nevidiacich má v sebe zadefinované používateľské rozhranie, spájajúce klávesnicu a/alebo myš so zvukovou signalizáciou...

Čítačka obrazovky nie je v danom rozhraní podporovaná, takže je ju potrebné vypnúť...

Úvodné upozornenie o prepojení hry so zvukom (trvajúce približne 3 sekundy), je potrebné zrušiť klávesou Enter alebo ESC...

Hra s myšou:
Po kliknutí myši na plochu sa pri následnom posúvaní myši ozve zvuková signalizácia.
Táto signalizácia rieši rôzne polohy ukazovateľa myši, ako napr. nad hráčskou zónou a mimo nej, nad kartou, mimo karty, zlý ťah, dobrý ťah, a pod.

Zvuková signalizácia je preddefinovaná v 6 verziách, ktoré je možné prepínať klávesovou skratkou [ ALT + F5 ].

Hra s klávesnicou:
Po hráčskej zóne sa hráč pohybuje pomocou kurzorových šipiek, kde je každý skok definovaný určitou zvukovou signalizáciou.
Táto signalizácia rieši rôzne polohy ukazovateľa, ako napr. skok mimo hráčsku zónu, skok na kartu, mimo karty, zlý ťah, dobrý ťah, a pod.

Bližšie informácie o klávesových skratkách sa nachádzajú v sekcii "Klávesové skratky - Režim klávesnice".

Pri úvodnom oboznamovaní sa s pexesom je určite vhodný osobný asistent...
Klávesové skratky
Činnosť Klávesová
skratka
Základný režim
Nová hra F2
alebo
Ctrl + F2
Maximálna hra
(prístupné len pre desktop PC)
M
Nastavenie hry pre viacerých hráčov S
Priame zadanie počtu hráčov R
Definícia kariet
(dvojice, trojice, ...)
A
Priame zadanie počtu párov kariet E
Priame zadanie maximálneho počtu
párov kariet
X
Počet párov kariet plus Ctrl + Alt + vpravo (šipka)
mínus Ctrl + Alt + vľavo (šipka)
Odkryť všetky karty / Zakryť všetky karty
- prepínač -
F9
alebo
Ctrl + F9
Zrušenie možnosti odkrytia všetkých kariet Ctrl + Alt + U
Priame zadanie rýchlosti obratu kariet V
Rýchlosť obratu kariet plus Ctrl + Alt + Shift + hore (šipka)
mínus Ctrl + Alt + Shift + dole (šipka)
Typ hry - prepínanie jednotlivých sérií
(prístupné len pri rozdielnych pároch)
T
Priame zadanie veľkosti kariet Z
Veľkosť kariet plus Ctrl + Alt + hore (šipka)
mínus Ctrl + Alt + dole (šipka)
Veľkosť textu plus Alt + hore (šipka)
mínus Alt + dole (šipka)
Pomocný režim   - prepínač - H
0
Výučbový režim   - prepínač -
(prístupné len pri rozdielnych pároch)
L
1   2   3   4   5
Súradnice kariet   - prepínač - D
Ctrl + Alt + D
Chaotické rozloženie kariet   - prepínač - Q
Ctrl + Q
Ctrl + Alt + Q
Režim klávesnice   - prepínač -
Mód:   A1-A2, B1, C1
(prístupné len pre desktop PC)
K
Ctrl + Alt + K
Uzamknutie obrazovky   - prepínač -
(prístupné len pre desktop PC)
B
Jazyková mutácia   - prepínač - Anglicky G
Slovensky
Grafický dizajn   - prepínač - Ctrl + Alt + C
Čas   - prepínač - Alt + T
Zobraziť linky / Skryť linky   - prepínač - Ctrl + Alt + L
hra STOP   - prepínač - Ctrl + Alt + S
Potvrdenie vynechaného STOP kola Ctrl + Alt + T
hra GRAVITÁCIA   - prepínač - Ctrl + Alt + G
Spustenie / Pozastavenie hry
(prístupné len pre hráča typu 'počítač')
P
Info o spustenej hre I
Celoobrazovkový režim F11
Režim klávesnice       (len pre desktop PC)
Posun po oblasti hore, dole, vpravo, vľavo (šipka)
Ctrl +
hore, dole, vpravo, vľavo (šipka)
Skok na 1. (poslednú) pozíciu
v stĺpci (riadku)
Shift +      Ctrl + Shift +
hore, dole, vpravo, vľavo (šipka)
Skok na 1. pozíciu Home
Shift + Home
Ctrl + Shift + Home
Ctrl + medzerník
Skok na poslednú pozíciu End
Shift + End
Ctrl + Shift + End
Skok na (približne) stredovú pozíciu C
Označenie pozície Insert
Odznačenie pozície Delete      Esc
Odkrytie karty Enter      medzerník
Režim pre nevidiacich       (len pre desktop PC)
Režim pre nevidiacich   - prepínač -
(prepínač medzi klávesnicou a myškou)
Ctrl + Alt + F8
Odkryť karty / Zakryť karty Ctrl + Alt + F9
Režim myšky   - prepínač -
Mód: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Alt + F5
Režim klávesnice   - prepínač -
Mód: C1, A1-A2, B1
Alt + F8
Pomocný režim   - prepínač -
(prístupné len pri odkrytých kartách)
Alt + F9

K stiahnutiu - Klávesové skratky (PDF format).

Náhľady

Virtuálna galéria

Klasické pexeso (predná strana kariet) Klasické pexeso (zadná strana kariet) Kompletné zobrazenie údajov na obrazovke (informačná oblasť, hracie pole, menu) Klávesové skratky Doplnkové informácie Pexeso pre deti (kreslené zvieratká) Pexeso pre deti (kreslené zvieratká) Filter (rôzne kategórie a typy hier) Pexeso - Kinematografia (možnosť voľby veľkosti kariet) Pexeso - Kinematografia (možnosť voľby veľkosti kariet) Matematické pexeso - čísla Pexeso - farebnosť jednoduchých geometrických útvarov Kategória - špeciálne pexeso (rozbité obrázky) Kategória - špeciálne pexeso (rozbité obrázky) Textové pexeso - rôzne predmety Pexeso pre nevidiacich - piktogram v informačnej oblasti (veľké obrázky s väčšími medzerami a zvukovou signalizáciou) Kategória - špeciálne pexeso (skrytá zadná strana kariet) Výučbové pexeso - matematické výrazy (rôzne obtiažnosti) Pexeso s hľadaním 3 rovnakých symbolov Hľadanie rozdielnych farebných dvojíc Zvukové pexeso Kombinované pexeso (obrázok + text) (možnosť voľby veľkosti kariet a veľkosti textu) Kombinované pexeso (obrázok + text + zvuk) (možnosť voľby veľkosti kariet a veľkosti textu) Farebné dizajny Info
Ďalšie náhľady
Mobilné zariadenia Pexeso pre mestá a obce Nižná Myšľa  (obec) - Ponuka Nižná Myšľa  (obec) Nižná Myšľa  (obec) Nižná Myšľa  (obec) Nižná Myšľa  (obec) Nižná Myšľa  (obec) Nižná Myšľa  (obec) Zemplínska Teplica  (obec) Zemplínska Teplica  (obec) Zemplínska Teplica  (obec) Zemplínska Teplica  (obec) Zemplínska Teplica  (obec) Pexeso pre firmy a inštitúcie INSVET s.r.o. - staticko-architektonický ateliér  (firma) - Ponuka INSVET s.r.o. - staticko-architektonický ateliér  (firma) INSVET s.r.o. - staticko-architektonický ateliér  (firma) INSVET s.r.o. - staticko-architektonický ateliér  (firma) Julkine torty - potravinárska spoločnosť  (firma) Julkine torty - potravinárska spoločnosť  (firma) Julkine torty - potravinárska spoločnosť  (firma) Pexeso pre školy ZŠ Branč  (škola) - Ponuka ZŠ Branč  (škola) ZŠ Branč  (škola) ZŠ Branč  (škola) ZŠ Branč  (škola) ZŠ Branč  (škola) ZŠ Branč  (škola) Pexeso pre športové kluby a organizácie HC Košice  (hokej) - Ponuka HC Košice  (hokej) HC Košice  (hokej) HC Košice  (hokej) HC Košice  (hokej) AC Sparta Praha  (futbal) - Ponuka AC Sparta Praha  (futbal) AC Sparta Praha  (futbal) AC Sparta Praha  (futbal) AC Sparta Praha  (futbal) ŠK Slovan Bratislava  (futbal) - Ponuka ŠK Slovan Bratislava  (futbal) ŠK Slovan Bratislava  (futbal) ŠK Slovan Bratislava  (futbal) ŠK Slovan Bratislava  (futbal) ŠK Slovan Bratislava  (futbal) ŠK Slovan Bratislava  (futbal) ŠK Slovan Bratislava  (futbal) Oktagon  (MMA) - Ponuka Oktagon  (MMA) Oktagon  (MMA) Oktagon  (MMA) Oktagon  (MMA) Oktagon  (MMA)
Postup

Táto verzia pexesa je typu - online.

Je priamo spustiteľná z internetového prehliadača.
Podporované sú novšie verzie takmer všetkych dostupných prehliadačov: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, ...


Mobilné zariadenia

Toto Pexeso je primárne určené pre platformu "desktop" (TV, PC, notebook, laptop), a v tomto prípade sú k dispozícii aj rôzne funkcionality: hra v Maximálnom móde, linky obrázkov po odkrytí všetkých kariet naraz, hra až 5 hráčov, hra pre nevidiacich, ovládanie pexesa klávesnicou, ...

Pexeso je ale možné zahrať aj na mobilných zariadeniach, bez ohľadu na operačný systém iOS/Android (iPhone, iPad, Android mobilné zariadenia, tablety) - s adekvátnym zväčšovaním/zmenšovaním plochy kariet podľa potreby.

Pexeso je webová aplikácia (tzn. bezstavová) - "nežerie" batériu :), preto je nutné na mobilných zariadeniach pri otočení displeja - hru reštartovať (refresh).


Z ponuky je možné spustiť aj náhodnú hru    :)

AKO SI ZLEPŠIŤ PAMÄŤ?

Alternatíva č.1:

Postačí kliknúť na link (štart) konkrétnej hry...

Alternatíva č.2:

Jednotlivé hry pexesa je možné spustiť aj prostredníctvom indexu (čísla) hry, pomocou subdomény pexeso alebo pxs zadaním adresy do adresného riadka internetového prehliadača:
napr. pexeso.rmsoft.sk/137   alebo   pxs.rmsoft.sk/137
(číslo indexu je v rozmedzí 1 - 1877,
okrem hodnôt 894 - 907)
alebo
pomocou výpisu indexov hier:
pexeso.rmsoft.sk/index

Príjemnú zábavu!
Hry
Plánované vylepšenia nasledujúcej verzie
 • hra: človek - počítač, počítač - počítač
 • rôzne farebné mutácie
 • hra na časový limit
 • bodovanie hry
 • ďalšie druhy pexesa
Odkazy
Detaily produktu
Publikované

13. júl 2022
(Štart:  12. september 2018)

Verzia

2.1.0.3

Cena

zdarma

Typ produktu

kartová hra (online)

OS

bez obmedzenia

Jazyk

anglický
slovenský

Technológia

JavaScript

Obsah

súbor HTML
súbor JS
súbor CSS

Kľúčové slová

pexeso, online kartová hra, memory game, concentration, match match, match up, memory, pelmanism, shinkei-suijaku, pairs, match pairs game, matching game, pamäť, zlá pamäť, zlyhávanie pamäti, pamäťový tréning, Alzheimer, #Pexeso, #MemoryGame, #MatchPairs, #MatchingGame, #Concentration, #PexesoPreNevidomych, #ZlaPamat, #Alzheimer

Hodnotenie

Celkové hodnotenie: 96.9 %
Vaše hodnotenie:

Filter
null štandard max
Veková kategória
Spracovanie
kombinované
Identita kariet
Definícia kariet
Obtiažnosť
0
⇒  EN   PEXESO ×
Novinka

Angličtina
11 minút denne


Na výučbu cudzieho jazyka je tu k dispozícii sekcia rôznorodých hier Pexesa z obľúbenej učebnice "Angličtina - 11 minút denne"

(text)
Angličtina
11 minút denne
__  web  __
Angličtina
11 minút denne
__  náhodná hra  __
Novinka

Avatar


Pre fanúšikov filmu Avatar je tu k dispozícii sekcia rôznorodých hier Pexesa...

(obrázok - text - zvuk)
Avatar
__  web  __
Avatar
__  náhodná hra  __
Zvieratá
Symboly
Animované filmy
Svetová kinematografia
(herci + herečky)
Karty - Joker
Matematika - čísla
(dvojciferné [10-99])
Zvukové znelky
Geometrické útvary
(kruh jednofarebný)
Animované filmy
(rozdielne karty)
Matematické výrazy
Česko-slovenská kinematografia
(+ mená)
Zvuky zvierat
(obrázok - zvuk)
Geometrické útvary
(štvorec dvojfarebný - rozdielny)
Ríša zvierat
(slon)
Architektúra
Zvuky z filmu
(Avatar)
Textové pexeso
(rôzne predmety)
Zvieratá
(obrázok - text - zvuk)
Obecné pexeso
(Zemplínska Teplica)
Firemné pexeso
(INSVET s.r.o.)
Školské pexeso
(ZŠ Branč)
Šport - MMA
(Oktagon)
Šport - Futbal
(ŠK Slovan Bratislava)
Šport - Hokej
(HC Košice)
Anglický jazyk
(slovné druhy)
Anglický jazyk
(v reštaurácii)
Anglický jazyk
(nepravidelné slovesá)
Pexeso pre slabozrakých
(abeceda)
Pexeso pre nevidiacich (... myš ...)
(animované filmy)
Pexeso pre nevidiacich (... klávesnica ...)
(zvuky zvierat)
Novinka

The
Walking Dead


Pre dospelých fanúšikov seriálu The Walking Dead (Živí mŕtvi) je tu k dispozícii sekcia rôznorodých hier Pexesa...

(obrázok - text - zvuk)
The
Walking Dead
__  web  __
The
Walking Dead
__  náhodná hra  __