Portfólio-Grafické práce-Relax-

Flash prezentácia

Produkty v sekcii
Relax
Popis

Grafická aplikácia na zobrazenie obrazového materiálu v animovanej podobe.

Aplikácia bola spracovaná v roku 2001 technológiou Flash, ktorá v tom čase zásadným spôsobom zmenila internetové grafické stránky.

Flash exportuje súbory do dvoch základných formátov: SWF a EXE.
Vlastnosti
  • posun obrazového materiálu v hlavnom grafickom okne
  • rôzne mierky zobrazenia
Flash je grafický vektorový program, ktorý sa používa predovšetkým na tvorbu
prevažne internetových interaktívnych animácií.
Adobe Flash
Výsledné súbory sa uchovávajú vo vektorovom formáte.
Flash má implementovaný vlastný objektovo-orientovaný programovací jazyk ActionScript,
ktorý slúži na obohatenie spracovávaných animácií.

Flash aplikácia - Nižná Myšľa 1270-2002

K dispozícii sú aj zdojové súbory tejto aplikácie, obsahujúce súbor mysla.fla a zdrojový obrazový materiál mysla.jpg.

Zdrojový súbor je možné spracovávať v aplikácii Adobe Flash Professional, ktorej vývojové prostredie ponúka mnoho pokročilých funkcií na prácu s animáciami a integráciou so softvérovým vybavením spoločnosti Adobe.

Inštalácia

- bez inštalácie

Postup

V aplikácii je možné pomocou myšky (stlačením ľavého tlačítka a posunom) posúvať kompletne celý obrazový materiál v hlavnom grafickom okne.

K dispozícii sú rôzne klávesové skratky, ktoré sa zobrazia v spodnej časti sekcie Info po stlačení grafického tlačítka ABOUT alebo stlačením klávesy A.

Náhľady
Grafická aplikácia na zobrazenie obrazového materiálu v animovanej podobe - Nižná Myšľa 1270 - 2002 Zobrazenie 100% Kontaktné údaje Časová os Zobrazenie 200% Časová os Zobrazenie s mriežkou Kompletný obrazový materiál
Odkazy