sk
en
O GALÉRII
NÁVOD
OBSAH
INFO
FAQ
KONTAKT
OBSAH
Úvodné informácie
Prihlásenie
Registrácia používateľa
Nastavenie používateľa
Registrácia
licencie
Nastavenie
licencie
Štatistika licencií
UKÁŽKY
... viac
FOTOREPORTÁŽ
Ako správne použiť Virtuálnu galériu
NÁVŠTEVNOSŤ
Počet prístupov
Virtuálna galéria
- portál
   14 035   

Počet prístupov
Virtuálna galéria
- prezentácie
   15 631   
Používateľ:
.. neprihlásený ..
 
prihlásenie používateľa
 ] [ 
zabudli ste heslo?
 ] [ 
registrácia
 ]
Úvodné informácie
Úvodné informácie


Prihlásenie
Sekcia, v ktorej sa používateľ (klient) prihlasuje do systému. K dispozícii je aj sekcia Obnova zabudnutého hesla, ktorá umožní zaslať na e-mailovú adresu používateľa nové heslo.

Registrácia používateľa
V tejto sekcii sa môže ešte neregistrovaný internetový používateľ anonymne a bezplatne zaregistrovať. Po registrácii má používateľ možnosť zaregistrovať jednu z troch licencií, a tak plnohodnotne využívať služby Virtuálnej galérie.

Nastavenie používateľa
Táto sekcia umožňuje registrovanému používateľovi zmeniť niektoré registračné údaje - heslo a e-mailovú adresu.

Registrácia licencie
Registráciou licencie používateľ získava vstup do Virtuálnej galérie.
V prvom kroku si používateľ zvolí typ novej licencie: licencia zadarmo alebo platená licencia.
Druhým krokom je definovanie registračných údajov, ako je objem obrazového materiálu, dĺžka obdobia pôsobenia licencie, doména alebo vizitka.
V treťom kroku je vybraná licencia zaregistrovaná a používateľ sa stáva klientom, ktorý získa kľúč na vstup do Virtuálnej galérie. Pri platenej licencii klient ďalej obdrží informácie pre platbu a kompletný súhrn predplatených služieb.
Po týchto úkonoch môže klient plnohodnotne využívať služby Virtuálnej galérie na prezentáciu svojho obrazového materiálu na internete.

Nastavenie licencie
V tejto sekci sa najskôr zobrazí zoznam všetkých dostupných licencií daného klienta. Zvolenú licenciu môže klient kedykoľvek deaktivovať (pozastaviť), alebo naopak, spätne aktivovať. Počas deaktivácie bude vstup do Virtuálnej galérie z danej licencie blokovaný.
Klient môže vstúpiť do editačného módu licencie, kde si pri danej licencii modifikuje viaceré vstupné údaje, ako napr. cesty k obrazovému materiálu, logo, vstupné heslá, vizitky. Takisto má k dispozícii všeobecné údaje o licencii.

Štatistika licencií
Klient si bude môcť zobraziť kompletné štatistiky prístupov do Virtuálnej galérie v rámci jeho prezentácie na internete.
Táto sekcia sa týka len platených licencií, a bude prístupná v najbližších verziách Virtuálnej galérie.
Copyright © rmSOFT, 2006
o galérii
návod
obsah
info
faq
kontakt